VITA d.o.o. Zenica

Vita d.o.o je privatna firma osnovana 2004.g. sa sjedištem u Zenici. Osnovna djelatnost firme je prodaja i distribucija prirodne kozmetike, kozmetike sa posebnom namjenom i dodataka prehrani. Vita je među prvima prepoznala prednosti prirodne kozmetike. Bili smo suvlasnici BH brend proizvoda “Dr. Pasha”. Velikim zalaganjem, upornošću i predanošću Vita je uspjela stvoriti prepoznatljiv BH brend proizvod i zauzeti zavidnu poziciju na BH tržištu.

Pročitajte više... Kontaktirajte nas

Vita d.o.o. je privatna firma osnovana 2004g. sa sjedištem u Zenici, a osnovna djelatnost firme je konsalting, proizvodnja, prodaja i distribucija.

Firma Vita d.o.o zapošljava 6 radnika i više vanjskih suradnika. Pet od šest zaposlenih su VSS, od čega su dva inžinjeri mašinstva, na magistarskom studiju. Također su ovlašteni savjetnici za okoliš kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Ključne kompetencije uposlenika i suradnika Vita d.o.o. konsalting obuhvataju značajno iskustvo u slijedećim oblastima:

  • Razvoj evropskih i industrijskih strategija
  • Poslovni konsalting -Nadalje pružamo stručnu podršku u pripremi projekata za finansiranje iz fondova EU i u njihovoj naknadnoj implementaciji
  • Zaštita okoliša -Integralna rješenja za kompleksna okolišna pitanja, kroz energetsku efikasnost
  • Održiva energija -Specijalizovani smo za konsalting iz oblasti održive energije, odnosno pružanje širokog spektra stručnih usluga u oblasti energetike
  • Održivo upravljanje prirodnim resursima, kao i okolišno prihvatljiv turizam.

Jedna od osnovnih barijera implementaciji mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije je neinformiranost, neznanje, te nedovoljno izražena svijest o potrebi zaštite okoliša u kojem živimo. Stoga, Vita d.o.o. obavlja djelatnosti specializovane na edukaciju o važnosti i implementaciji energetske efikasnosti i energije iz obnovljivih izvora, kao i procjenu djelovanja energetskog sektora na okolinu.

Kroz jedinstven konsultantski pristup, Vita d.o.o. svojim klijentima pruža inovativna rješenja kako bi se suočili sa izazovima savremenog poslovnog okruženja.

Vita d.o.o. kontinuirano postavlja više standarde za svaki budući projekat. Smatramo sebe odgovornim za pružanje visoko kvalitetnih usluga i najpouzdanijih rješenja za poslovanje.

Surađujemo sa WeBSEFFom, koji je akronim za Kreditnu liniju za održivu energiju za Zapadni Balkan (Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility).

Angažovani smo na projektu DELTER (Podrška ispunjenju zahtjeva Sporazuma Energetske zajednice JIE sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije), kao senior treneri.

Radili smo kao konsultanti za MSP na projektima EUTAC, SPARK, EURELSMED te smo uzeli učešće na razlicitim radionicama, konferencijama i okruglim stolovima sa temama vezanim za razvoj koje je organizovao UNDP, Austrijska Ambasada, GIZ.


Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive