Tenderi

Redni broj

                                            Opis

            Finansijer

1.

Pružanje usluge kreiranja regionalnog organskog brenda i njegove marketingške strategije

Europska komisija u okviru CBC IPA programa

2.

Pružanje usluga izrade promo materijala

 EU/IPA MFT

3.

Pružanje usluga iz projekta AdriaMuse Radni paket 2 (WP2) i Radni paket 4 (WP4)

EU/IPA

4.

Pružanje usluga za realizaciju aktivnosti iz Radnog paketa 5 (WP5) projekta PITAGORA

EU/IPA

5.

Pružanje usluga prikupljanja, evaluacije rezultata i izrade finalne publikacije iz projekta S.T.A.R. (WP5 I WP1)

EU/IPA

6.

Promocija lokalnih proizvedenih suvenira, te doprinos povećanju prodaje i proizvodnje

USAID/SIDA

7.

Izrada marketing plana i pratećih dizajn rješenja za proizvode iz asortimana CHOCOLADIA, Zenica

EBRD/

BAS PROJECT

8.

Pružanje usluga za realizaciju aktivnosti iz Radnog paketa 6 (Aktivnost 6.2) iz projekta AdriaMuse

EU/IPA

9.

Izrada marketing plana i pratećih dizajn rješenja za proizvode iz asortimana preduzeća GLOVIS d.o.o. iz Zenice

EBRD/

BAS PROJECT

10.

Promocija sajamskih manifestacija 2015/2016

KPJ CENTAR SKENDERIJA

11.

Kampanja „Udomi za ljubav, udomi za život“

NORVEŠKA AMBASADA i Veterinarski Fakultet Sarajevo

12.

Izrada marketing plana i pratećih dizajn rješenja za proizvode iz asortimana preduzeća AKVA Invest d.o.o. iz Živinica

EBRD/

BAS PROJECT

13.

Izrada video reportaže i filma za agenciju PCRC (Post Conflict Research)

PCRC (Post Conflict Research)

i Britanska ambasada

14.

Izrada marketing plana i pratećih dizajn rješenja za klaster tipičnih proizvoda sjeveroistočne BiH „Dodir tradicije“

EU i Nezavisni biro za razvoj