Projekti

Pružamo potpunu uslugu vezanu za izradu projekata putem bespovratnih sredstava iz EU fondova i ostalih izvora. Usluga je namijenjena svim pravnim licima,  jedinicama regionalne i lokalne samouprave, javnim ustanovama, poduzetnicima i fizičkim osobama.

Usluga obuhvata razvoj projektne ideje i pisanje projekta, ispunjavanje projektne dokumentacije, prijava projekta, ugovaranje…

U sklopu usluge upravljanja projektom po ugovorenim finansijskim podrškama za projekte, pružamo podršku u vidu:

  • Administrativnog upravljanja projektom: vođenje dokumentacije, arhiviranje, prikupljanje dokumenata, sastavljanje završnog izvještaja;
  • Organizacijskog upravljanja projektom: formiranje i koordinacija projektnog tima, praćenje realizacije aktivnosti, osiguranje kvalitete provođenja projektnih aktivnosti;
  • Finansijskog upravljanja projektom: upravljanje projektnim finansijama, plaćanja, arhiviranje, izvještavanja, sastavljanje završnog izvještaja….